bgenrufrdespcsdaetelesgaithumtplskrofilvltnlptslsv
Горд съм че съм БългаринМила Родино
Седемте чудеса на България
Съединението прави силата
Област Враца
Враца – В състава на областта влизат общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. Населението на областта е приблизително 243 000 жители, а територията – около 3620 кв. км. На изток граничи с областите Плевен и Ловеч, на юг със Софийска област, на изток с Монтана, а на север с река Дунав.
Oбласт Враца:

I. Изкуство:

1. Музеи

 • Къща-музей "Иван Нивянин" – с.Нивянин
 • Читалище "Развитие" – с.Бяла Слатина
 • Регионален исторически музей – гр.Враца (НТО)
 • Етнографски комплекс "Св.Софроний Врачански" – гр.Враца
 • Националният музей-параход «Радецки» – гр.Козлодуй (НТО)
 • Художествена галерия – гр.Мездра
 • Читалище "Просвета" – гр.Мездра
 • Археологически Музей – гр.Оряхово
 • Етнографски Музей – гр.Оряхово
 • Художествена Галерия "Савчеви " – гр.Оряхово
 • Oколчица – национален парк на Христо Ботев – на 20 км от Враца (НТО)
 • Къща-музей на "Баба Илийца" – с.Челопеч

2. Театри

 • Драматично-куклен театър – с.Враца
 • "Дом на Енергетика" – гр.Козлодуй
 • Читалище "Хр.Ботев" – гр.Козлодуй

3. Опера

II. Религия:

1. Църкви

 • Църква "Св. Архангел Михаил" – с.Руска Бела
 • Църквата "Св. вмчк Георги Победоносец" – гр.Мездра
 • Църква Шалом – гр.Мездра

2. Манастири

 • Градешки манастир- с.Градешница
 • Струпешки (Тържишки) манастир "Св.Пророк Илия" – с.Струпец
 • Бистрецки манастир "Св.Иван Рилски" – гр.Враца
 • Долнобешовски манастир "Св.Архангел Михаил" – гр.Роман
 • Черепишки манастир "Успение Богородично" – с.Лютиброд

3. Храмове

4. Джамии

III. Съкровища:

IV. Природа:

1. Езера

 • Бреставец и Шишманов вал – с.Бутан
2. Пещери
 • Пещера "Барките 8" – гр.Враца (дълбочина 208 м)
 • Пещера "Барките 14" – с.Горно Оризово (дълбочина 2600 м)
 • Пещера "Беляр" – с.Горно Оризово (дълбочина 2560 м)
 • Пещера "Бойнов комин" – с.Драшан (дълбочина 2197 м)
 • Пещера "Младенова пропаст" – с.Чирен (дълбочина 1723 ме)
 • Пещера "Леденика" – гр.Враца (НТО)
 • Пещера "Меча дупка" – с.Фурен
 • Пещера "Пукоя" – с.Паволче (дълбочина 178 м)
 • Пещера "Пясъчница" – с.Радовен (дължина 12 м)
 • Пещера "Яворец" – с.Зверино (дълбочина 147 м)
 • Пещера "Хайдушка пропаст" – с.Бистец (дълбочина 108 м)
 • Пещера "Панчови Грамади" – с.Зверино (дълбочина 104 м)
 • Пещера "Система пещера Понора – извор Жабокрек" – с. Чирен (дължина 3422 м)
 • "Тиганчето" - с.Чирен (дълбочина 466 метра)
 • "Студеница 18" - с.Чирен (дълбочина 388 метра)
 • "Конджова круша" - с.Чирен (дълбочина 362 метра)
 • "Пешова яма" - с.Чирен (дълбочина 92 метра)
 • "Говедарника 6" - с.Чирен (дълбочина 56 метра)
 • "Поданица 24" - с.Чирен (дълбочина 45 метра)
 • "Понорска яма 3" - с.Чирен (дълбочина 43 метра)
 • "Малкото Понорче 2" - с.Чирен (дълбочина 40 метра)
 • "Проходница 17" - с.Чирен (дълбочина 26 метра)
 • "Орницата 12" - с.Чирен (дълбочина 24 метра)
 • "Градинарска пропаст" - с.Чирен (дълбочина 23 метра)
 • "Младеновото пролазниче" - с.Чирен (дълбочина 18 метра)
 • "Попеница 2" - с.Чирен (дълбочина 18 метра)
 • "Мерцедеса" - с.Чирен (дълбочина 18 метра)
 • "Малката ямичка 8" - с.Чирен (дълбочина 14 метра)
 • "Селското губилище" - с.Чирен (дълбочина 13 метра)
 • "Цановската пещ" - с.Чирен (дълбочина 11 метра)
 • "Светлики" - с.Чирен (дълбочина 10 метра)
 • "Втория трап 20" - с.Чирен (дълбочина 8 метра)
 • "Мицина дупка" - с.Чирен
 • "Праговете 15" - с.Чирен
 • "Мижишница" - гр.Враца (дълбочина 855 метра)
 • "Змейова дупка" - гр.Враца (дълбочина 122 метра)
 • "Маняшка дупка" - гр.Враца (дълбочина 110 метра)
 • "Резньовете" - гр.Враца (дълбочина 92 метра)
 • "Голямата меча дупка" - гр.Враца (дълбочина 83 метра)
 • "Фарафуновата пещера" - гр.Враца (дълбочина 79 метра)
 • "Козята пещера" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Скакля" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Леденишка яма" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Ушите" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Владова пропаст" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Люляка 21" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Охлюва" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Меча дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Влайне 5" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Нишана" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Речка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Свисарица" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Соколица" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Кръстанова дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Чавова дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Калната иманярска дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Булина дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Мечата дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Калната пропаст" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Радановата пещера" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Врескалото 8" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Липака" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Женската вода" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Мижишница 4" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Малката Меча дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Козарника" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Хитър Петър" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Зайчината ниша 18" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Пановската пещера 20" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Цръквището" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Боров камък" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Нешов трап" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Ненкина дупка 4" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Чавки 3" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Хайдушки трап" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Гъбките" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Войводината пещера" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Варта" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Попина дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Белчиновата пещера" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Кичура 24" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Влайне 1" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Църна дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Бандерата" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Прагчето 2" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Валявицата" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Каракачанската дупка" - гр.Враца (дълбочина 71 метра)
 • "Априлова пропаст" - гр.Враца (дълбочина 13 метра)
 • "Дупката на ръбо" - гр.Враца (дълбочина 12 метра)
 • "Янкуловец" - гр.Враца (дълбочина 12 метра)
 • "Мижишница 2" - гр.Враца (дълбочина 12 метра)
 • "Урсус дупка 26" - гр.Враца (дълбочина 11 метра)
 • "Кременска дупка" - гр.Враца (дълбочина 25 метра)
 • "Галичината пещера" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Варвитица" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Манастирската пещера" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Качулатата дупка" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Процепа 04" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Клюна 1" - гр.Враца (дълбочина 10 метра)
 • "Влайне 4" - гр.Враца (дълбочина 8 метра)
 • "Кирково кладенче" - гр.Враца (дълбочина 8 метра)
 • "Калето" - гр.Враца (дълбочина 8 метра)
 • "Влайне 6" - гр.Враца (дълбочина 7 метра)
 • "Мимина пропаст" - гр.Враца (дълбочина 6 метра)
 • "Самоградното кале" - гр.Враца (дълбочина 4 метра)
 • "Невестина пропаст" - гр.Враца (дълбочина 2 метра)
 • "Кутело" - гр.Враца
 • "Влайне 2" - гр.Враца
 • "Влайне 3" - гр.Враца
 • "Медна 28" - гр.Враца
 • "Чавки 1" - гр.Враца
 • "Чавки 2" - гр.Враца
 • "Мършата" - гр.Враца
 • "Черната дупка" - гр.Враца
 • "Иманярската" - гр.Враца
 • "Блокажната" - гр.Враца
 • "Пропаст във Войводин дол" - гр.Враца
 • "Пешка" - гр.Враца
 • "Малата яма" - гр.Враца
 • "Валого" - гр.Враца
 • "Ледениците 1" - гр.Враца
 • "Ледениците 2" - гр.Враца
 • "Говедарника 01" - гр.Враца
 • "Говедарника 02" - гр.Враца
 • "Гарванец" - гр.Враца
 • "Съперницата" - гр.Враца
 • "Козия трап" - гр.Враца
 • "Конорска дупка" - гр.Враца
 • "Мижишница 3" - гр.Враца
 • "Мижишница 3" - гр.Враца,
 • "Соколска дупка" - с.Лютаджик (дълбочина 815 метра)
 • "Песопин камък" - с.Лютаджик (дълбочина 800 метра)
 • "Черната Меча дупка" - с.Лютаджик (дълбочина 66 метра)
 • "Терзийската дупка" - с.Лютаджик (дълбочина 28 метра)
 • "Бигора" - с.Лютаджик (дълбочина 23 метра)
 • "Пешови отвори" - с.Лютаджик (дълбочина 22 метра)
 • "Цонина дупка" - с.Лютаджик (дълбочина 20 метра)
 • "Търсова дупка" - с.Лютаджик (дълбочина 14 метра)
 • "Долния бигор" - с.Лютаджик (дълбочина 13 метра)
 • "Тунело" - с.Лютаджик (дълбочина 11 метра)
 • "Триъгълната пещера" - с.Лютаджик (дълбочина 11 метра)
 • "Триъгълната" - с.Лютаджик (дълбочина 11 метра)
 • "Търсов валог" - с.Лютаджик (дълбочина 10 метра)
 • "Шиндарска яма" - с.Лютаджик
 • "Пешкето" - с.Лиляче (дълбочина 630 метра)
 • "Божия мост" - с.Лиляче (дълбочина 443 метра)
 • "Земната пещ" - с.Лиляче (дълбочина 20 метра)
 • "Звонкова дупка" - с.Лиляче
 • "Гърдьова дупка" - с.Згориград (дълбочина 555 метра)
 • "Мечитите 1" - с.Згориград
 • "Въртешката" - с.Челопек (дълбочина 158 метра)
 • "Дедова дупка" - с.Челопек (дълбочина 158 метра)
 • "Локвата 29" - с.Челопек (дълбочина 74 метра)
 • "Празна воденица" - с.Челопек (дълбочина 55 метра)
 • "Бучето" - с.Челопек (дълбочина 54 метра)
 • "Партизанската пещера" - с.Челопек (дълбочина 45 метра)
 • "Сипнешката пещера" - с.Челопек (дълбочина 40 метра)
 • "Липата" - с.Челопек (дълбочина 38 метра)
 • "Кървавата дупка" - с.Челопек (дълбочина 37 метра)
 • "Магаретарника" - с.Челопек (дълбочина 34 метра)
 • "Тоновата пещера" - с.Челопек (дълбочина 27 метра)
 • "Драгова дупка" - с.Челопек (дълбочина 19 метра)
 • "Свинска дупка 2" - с.Челопек (дълбочина 18 метра)
 • "Цепкулята" - с.Челопек (дълбочина 14 метра)
 • "Дупката под Габрова могила" - с.Челопек (дълбочина 13 метра)
 • "Ямата в Рогачева поляна" - с.Челопек (дълбочина 12 метра)
 • "Задънената яма" - с.Челопек (дълбочина 8 метра)
 • "Равна дупка" - с.Челопек (дълбочина 6 метра)
 • "Коминчето" - с.Челопек
 • "Еленчовец 09" - с.Челопек
 • "Чавките" - с.Челопек
 • "Скравенишка яма" - с.Челопек
 • "Ямата с Ботевите четници" - с.Челопек
 • "Малата яма" - с.Челопек
 • "Малото бранище" - с.Челопек
 • "Вишнева градина" - с.Челопек,
 • "Фламбираната пропаст" - с.Челопек
 • "Свиня дупка" - с.Челопек
 • "Бъбрека" - с.Челопек
 • "Триъгълника" - с.Челопек
 • "Карната дупка" - с.Челопек
 • "Пчелешката пещера" - с.Паволче (дълбочина 154 метра)
 • "Султаница" - с.Паволче (дълбочина 83 2 795
 • "Коминчето" - с.Паволче (дълбочина 61 46 836
 • "Дендритната" - с.Паволче (дълбочина 57 19 787
 • "Ямата на Вълчово кочарище" - с.Паволче (дълбочина 49 метра)
 • "Глобката" - с.Паволче (дълбочина 23 метра)
 • "Ямата на Дедова могила" - с.Паволче (дълбочина 22 метра)
 • "Водни печ" - с.Паволче (дълбочина 21 метра)
 • "Прилепната" - с.Паволче (дълбочина 21 метра)
 • "Чирепчето" - с.Паволче (дълбочина 20 метра)
 • "Дупни камък" - с.Паволче (дълбочина 18 метра)
 • "Мъртвата дупка" - с.Паволче (дълбочина 18 метра)
 • "Батов камък" - с.Паволче (дълбочина 14 метра)
 • "Дядо Ивановата кошара" - с.Паволче (дълбочина 14 метра)
 • "Гълъбова дупка" - с.Паволче (дълбочина 13 метра)
 • "Чичопей" - с.Паволче (дълбочина 13 метра)
 • "Лопушна" - с.Паволче, общ. Враца 12 метра)
 • "Паталейна" - с.Паволче (дълбочина 12 метра)
 • "Кокошата пещера" - с.Паволче (дълбочина 12 метра)
 • "Ямата на Сухата могила" - с.Паволче (дълбочина 9 метра)
 • "Скоковете" - с.Паволче (дълбочина 8 метра)
 • "Тошова дупка" - с.Паволче (дълбочина 8 метра)
 • "Седлото" - с.Паволче (дълбочина 4 метра)
 • "Зелярнико" - с.Паволче
 • "Киселица" - с.Паволче
 • "Громолящата" - с.Паволче
 • "Тупанете 51" - с.Паволче
 • "Търсова дупка" - с.Паволче
 • "Борун дупка 59" - с.Паволче
 • "Малката ямка 55" - с.Паволче
 • "Малкия чухал 53" - с.Паволче
 • "Горното бранище" - с.Паволче
 • "Совина дупка 57" - с.Паволче
 • "Дрънкалото 60" - с.Паволче
 • "Кьоравия трап" - 61 с.Паволче
 • "Паниче" - с.Паволче
 • "Купена" - с.Паволче
 • "Конярнико" - с.Паволче
 • "Чакъровец" - с.Паволче
 • "Стъркачо" - с.Паволче
 • "Трите цепки 1" - с.Паволче
 • "Трите цепки 2" - с.Паволче
 • "Трите цепки 3" - с.Паволче
 • "Шопката" - с.Паволче
 • "Боркова дупка" - с.Паволче
 • "Цепкулята" - с.Паволче
 • "Оходенската пещера" - с.Оходен (дълбочина 106 метра)
 • "Мечата дупка" - с.Оходен (дълбочина 14 метра)
 • "Иманярската пропаст" - с.Бели извор (дълбочина 104 метра)
 • "Диреклията" - с.Бели извор (дълбочина 99 метра)
 • "Кучешката пропаст" - с.Бели извор (дълбочина 90 метра)
 • "Бръшлянова яма" - с.Бели извор (дълбочина 41 метра)
 • "Гробницата" - с.Бели извор (дълбочина 30 метра)
 • "Пичурата" - с.Бели извор (дълбочина 11 метра)
 • "Иманярската пропаст" - с.Бели извор
 • "Кривата падина" - с.Бели извор
 • "Кламбалото" - с.Бели извор
 • "Малката пишура" - с.Бели извор
 • "Бялата пропаст" - с.Бели извор
 • "Глигана" - с.Бели извор
 • "Змийската пропаст" - с.Бели извор
 • "Парова пещера 2" - с.Костелево (дълбочина 36 метра)
 • "Каменната чукла 3" - с.Костелево (дълбочина 34 метра)
 • "Бодилото" - с.Костелево (дълбочина 28 метра)
 • "Барборската дупка" - с.Костелево (дълбочина 24 метра)
 • "Барборски камък 1" - с.Костелево (дълбочина 15 метра)
 • "Катраница" - с.Костелево (дълбочина 13 метра)
 • "Лабиринта" - с.Драшан (дълбочина 843 метра)
 • "Драшанската пещера" - с.Драшан (дълбочина 693 метра)
 • "Дядо Тинковата пещера" - с.Драшан (дълбочина 195 метра)
 • "Магарешката дупка" - с.Драшан (дълбочина 67 метра)
 • "Лисича дупка" - с.Драшан (дълбочина 36 метра)
 • "Иванчовската лютица" - с.Драшан (дълбочина 31 метра)
 • "Щърковица" - с.Драшан (дълбочина 31 метра)
 • "Гълъбовата дупка" - с.Драшан (дълбочина 20 метра)
 • "Мацугане" - с.Драшан (дълбочина 20 метра)
 • "Батуница" - с.Драшан (дълбочина 18 метра)
 • "Иванчовски въртоп 1" - с.Драшан (дълбочина 15 метра)
 • "Пиринча 02" - с.Драшан (дълбочина 13 метра)
 • "Гарван дупка 2" - с.Драшан (дълбочина 8 метра)
 • "Циганчанка" - с.Драшан (дълбочина 7 метра)
 • "Ропката" - с.Драшан
 • "Върбановата ямка" - с.Драшан
 • "Усоето" - с.Драшан
 • "Слога 1" - с.Драшан
 • "Липата 1,2" - с.Габаре (дълбочина 660 метра)
 • "Старата продънка" - с.Габаре (дълбочина 628 метра)
 • "Поповата пещера с/ма" - с.Габаре (дълбочина 530 метра)
 • "Бялата скала" - с.Габаре (дълбочина 101 метра)
 • "Дърмата" - с.Габаре (дълбочина 100 метра)
 • "Бълхарника" - с.Габаре (дълбочина 89 метра)
 • "Конски дупки 1" - с.Габаре (дълбочина 84 метра)
 • "Липата 3" - с.Габаре (дълбочина 83 метра)
 • "Янкулова дупка" - с.Габаре (дълбочина 78 метра)
 • "Надежда" - с.Габаре (дълбочина 71 метра)
 • "Моравата" - с.Габаре (дълбочина 67 метра)
 • "Бръшливата пропаст" - с.Габаре (дълбочина 65 метра)
 • "Брестовец" - с.Габаре (дълбочина 53 метра)
 • "Лиаковски въртоп 1" - с.Габаре (дълбочина 52 метра)
 • "Поповото изворче" - с.Габаре (дълбочина 46 метра)
 • "Гегински въртоп" - с.Габаре (дълбочина 44 метра)
 • "Двете дупки" - с.Габаре (дълбочина 38 метра)
 • "Цепката" - с.Габаре (дълбочина 36 метра)
 • "Магарешника" - с.Габаре (дълбочина 34 метра)
 • "Близнаците" - с.Габаре (дълбочина 34 метра)
 • "Торището" - с.Габаре (дълбочина 33 метра)
 • "Марлата" - с.Габаре (дълбочина 32 метра)
 • "Брича" - с.Габаре (дълбочина 32 метра)
 • "Леговището" - с.Габаре (дълбочина 30 метра)
 • "Нинаковски въртоп" - с.Габаре (дълбочина 28 метра)
 • "Меча дупка" - с.Габаре (дълбочина 23 метра)
 • "Новата продънка" - с.Габаре (дълбочина 22 метра)
 • "Лисича дупка" - с.Габаре (дълбочина 22 метра)
 • "Теснячето" - с.Габаре (дълбочина 20 метра)
 • "Цековски въртоп" - с.Габаре (дълбочина 17 метра)
 • "Гъгла" - с.Габаре (дълбочина 67 метра)
 • "Костадинова дупка" - с.Габаре (дълбочина 14 метра)
 • "Малката цепкуля" - с.Габаре (дълбочина 10 метра)
 • "Калилка" - с.Габаре
 • "Денин въртоп" - с.Габаре
 • "Кална мътница" - с.Главаци (дълбочина 1 302 метра)
 • "Черния извор" - с.Главаци (дълбочина 546 метра)
 • "Мъхнатото губилище 2" - с.Главаци (дълбочина 48 метра)
 • "Кошера" - с.Главаци (дълбочина 24 метра)
 • "Зла дупка 4" - с.Главаци (дълбочина 21 метра)
 • "Сокерица" - с.Главаци (дълбочина 18 метра)
 • "Копривняка 6" - с.Главаци (дълбочина 14 метра)
 • "Кладенците 4" - с.Главаци (дълбочина 11 метра)
 • "Ключ яма 5" - с.Главаци
 • "Иманярската" - с.Главаци
 • "Сухата пещера" - с.Ботуня (дълбочина 199 метра)
 • "Кръстова яма 8" - с.Ботуня (дълбочина 138 метра)
 • "Водната пещера" - с.Ботуня (дълбочина 130 метра)
 • "Прохода 4" - с.Ботуня (дълбочина 78 метра)
 • "Билерниците" - с.Ботуня (дълбочина 60 метра)
 • "Цигарлъците 5а" - с.Ботуня (дълбочина 51 метра)
 • "Расто" - с.Ботуня (дълбочина 44 2 метра)
 • "Ненини дупки 7" - с.Ботуня (дълбочина 40 метра)
 • "Билина дупка" - с.Ботуня (дълбочина 36 метра)
 • "Герека 06" - с.Ботуня (дълбочина 34 метра)
 • "Кошарището 10" - с.Ботуня (дълбочина 25 метра)
 • "Зверилника" - с.Ботуня (дълбочина 22 метра)
 • "Голямата ниша" - с.Ботуня
 • "Плъзнята" - с.Ботуня
 • "Цонина пещ " - с.Градешница (дълбочина 48 метра)
 • "Йовина бара 2" - с.Градешница (дълбочина 21 метра)
 • "Йовина бара 1" - с.Градешница (дълбочина 11 метра)
 • "Каленска пещ" - с.Кален (дълбочина 826 метра)
 • "Черепишката 137" - гара Черепиш (дълбочина 632 метра)
 • "Черепишката пещера" - с.Лютиброд (дълбочина 602 метра)
 • "Гълъбарника" - гара Черепиш (дълбочина 255 метра)
 • "Принчовец" - гр.Мездра (дълбочина 227 метра)
 • "Тодорова дупка" - с.Кален (дълбочина 225 метра)
 • "Соломоновата пещера" - с.Зверино (дълбочина 146 метра)
 • "Топлица 148" - гара Черепиш (дълбочина 135 метра)
 • "Серапионовата" - гара Черепиш (дълбочина 129 метра)
 • "Великанските очи" - с.Старо село (дълбочина 127 метра)
 • "Себулбина дупка" - гара Черепиш (дълбочина 127 метра)
 • "Камината 176" - гара Черепиш (дълбочина 124 метра)
 • "Църната пещера 152а" - гара Черепиш (дълбочина 121 метра)
 • "Езерото 107" - гара Черепиш (дълбочина 115 метра)
 • "Задънката" - с.Кален (дълбочина 109 метра)
 • "Шугавата 102" - гара Черепиш (дълбочина 104 метра)
 • "Калугерица" - с.Брусен (дълбочина 98 метра)
 • "Варовити дол" - с.Лютидол (дълбочина 96 метра)
 • "Панчови грамади" - с.Зверино (дълбочина 93 метра)
 • "Липата 126 гара" - Черепиш (дълбочина 92 метра)
 • "Водната пещера" - с.Брусен (дълбочина 80 метра)
 • "Кулина дупка 113" - гара Черепиш (дълбочина 78 метра)
 • "Радков заскок 143" - гара Черепиш (дълбочина 77 метра)
 • "Редака 131" - гара Черепиш (дълбочина 76 метра)
 • "Джурилица" - с.Моравица (дълбочина 74 метра)
 • "Свичиля" - гара Черепиш (дълбочина 74 метра)
 • "Ямата Козлодер 101" - гара Черепиш (дълбочина 70 метра)
 • "Бпанковата дупка 140" - гара Черепиш (дълбочина 69 метра)
 • "Малък Грънчаревец" - с.Лик (дълбочина 68 метра)
 • "Златанови дупки" - с.Лютиброд (дълбочина 66 метра)
 • "Хеликтитската" - гара Черепиш (дълбочина 64 метра)
 • "Горната лъка" - с.Брусен (дълбочина 62 метра)
 • "Мечата дупка" - с.Типченица (дълбочина 60 метра)
 • "Дренето 116" - гара Черепиш (дълбочина 60 метра)
 • "Сврача дупка 13м" - с.Царевец (дълбочина 57 метра)
 • "Кошарата" - гара Черепиш (дълбочина 56 метра)
 • "Крайпътната" - с.Лютидол (дълбочина 56 метра)
 • "Кладенчето" - с.Брусен (дълбочина 53 метра)
 • "Пресевната" - с.Брусен (дълбочина 52 метра)
 • "Яворец" - с.Зверино (дълбочина 50 метра)
 • "Серпентината гара" – с.Черепиш (дълбочина 50 метра)
 • "Двувходовата" - гара Черепиш (дълбочина 50 метра)
 • "Четириоката 130" - гара Черепиш (дълбочина 50 метра)
 • "Глога 158" - гара Черепиш (дълбочина 47 метра)
 • "Шишманова дупка 17" - гара Черепиш (дълбочина 46 метра)
 • "Орленик" - с.Върбешница (дълбочина 46 метра)
 • "Пършевишка яма" - с.Очиндол (дълбочина 45 метра)
 • "Двуетажната" - гара Черепиш (дълбочина 44 метра)
 • "Звънти дупка" - с.Лик (дълбочина 43 метра)
 • "Мъртвината" - с.Старо село (дълбочина 42 метра)
 • "Александрова дупка" - с.Лик (дълбочина 42 метра)
 • "Гнездата гара" - Черепиш (дълбочина 42 метра)
 • "Маркова дупка" - с.Зверино (дълбочина 41 метра)
 • "Гнездата" - с.Лютиброд (дълбочина 41 метра)
 • "Търсавица 114" - гара Черепиш (дълбочина 40 метра)
 • "Куртовата дупка 118" - гара Черепиш (дълбочина 40 метра)
 • "Козарската дупка" - с.Лютидол (дълбочина 40 метра)
 • "Високите порти" - гара Черепиш (дълбочина 40 метра)
 • "Крежта 2" - с.Лютидол (дълбочина 39 метра)
 • "Кристалната" - с.Зверино (дълбочина 38 метра)
 • "Кузманица" - с.Очиндол (дълбочина 37 метра)
 • "Пролаза 098" - гара Черепиш (дълбочина 36 метра)
 • "Пещта" - с.Старо село (дълбочина 36 метра)
 • "Пепеливата 191" - гара Черепиш (дълбочина 36 метра)
 • "Стубела 193" - гара Черепиш (дълбочина 36 метра)
 • "Адърова дупка" - с.Върбешница (дълбочина 36 метра)
 • "Мрачната 5" - с.Моравица (дълбочина 36 метра)
 • "Шабаница 194" - гара Черепиш (дълбочина 35 метра)
 • "Очиларката 123" - гара Черепиш (дълбочина 35 метра)
 • "Щура дупка 133" - гара Черепиш (дълбочина 35 метра)
 • "Новата 103" - гара Черепиш (дълбочина 35 метра)
 • "Говедарника 20" - с.Царевец (дълбочина 35 метра)
 • "Бръшляновата пещера" - гара Черепиш (дълбочина 34 метра)
 • "Тунелчетата" - с.Лютиброд (дълбочина 34 метра)
 • "Тунелчетата" - гара Черепиш (дълбочина 34 метра)
 • "Среден Грънчаровец" - с.Лик (дълбочина 33 метра)
 • "Райкова дупка" - с.Старо село (дълбочина 33 метра)
 • "Дълбок Грънчаревец" - с.Лик (дълбочина 33 метра)
 • "Многоликата" - с.Лютиброд (дълбочина 33 метра)
 • "Очичките" - с.Лютиброд (дълбочина 33 метра)
 • "Триъгълната пещера 135а" - гара Черепиш (дълбочина 32 метра)
 • "Срутището" - с.Лютидол (дълбочина 32 метра)
 • "Говедарника 24-25" - с.Царевец (дълбочина 32 метра)
 • "Белата дупка 161" - гара Черепиш (дълбочина 31 метра)
 • "Фурната" - с.Лютиброд (дълбочина 31 метра)
 • "Мечата дупка" - с.Зверино (дълбочина 30 метра)
 • "Ланджовска дупка" - с.Лик (дълбочина 30 метра)
 • "Люлякът 200" - гара Черепиш (дълбочина 30 метра)
 • "Сврача дупка" - гара Черепиш (дълбочина 30 метра)
 • "Прорезка дупка" - с.Кален (дълбочина 30 метра)
 • "Шишманица" - с.Лютиброд (дълбочина 30 метра)
 • "Ценов цепкол" - с.Лютиброд (дълбочина 30 метра)
 • "Чърналевица 2" - гара Черепиш
 • "Муздре" - с.Старо село (дълбочина 28 метра)
 • "Кравата" - с.Зверино (дълбочина 28 метра)
 • "Проходна 1" - с.Царевец (дълбочина 28 метра)
 • "Каменитица" - гр.Мездра (дълбочина 27 метра)
 • "Котлите 141" - гара Черепиш (дълбочина 27 метра)
 • "Средноделски креж 1" - с.Лютидол (дълбочина 27 метра)
 • "Мерата 3" - с.Моравица (дълбочина 26 метра)
 • "Хралупата" - с.Лютиброд (дълбочина 26 метра)
 • "Кладенчето" - с.Лютиброд (дълбочина 26 метра)
 • "Лозата" - гара Черепиш (дълбочина 26 метра)
 • "Хралупата" - гара Черепиш (дълбочина 26 метра)
 • "Сухата пещера" - гара Черепиш (дълбочина 25 метра)
 • "Яколец 192" - гара Черепиш (дълбочина 25 метра)
 • "Рискар" - с.Моравица (дълбочина 25 метра)
 • "Лозата" - с.Лютиброд (дълбочина 25 ж
 • "Наклонената ниша" - с.Лютиброд (дълбочина 25 метра)
 • "Проветливата пещера" - с.Лютиброд (дълбочина 25 метра)
 • "Премката 156" - гара Черепиш (дълбочина 24 метра)
 • "Мулетарника 196" - гара Черепиш (дълбочина 24 метра)
 • "Ралевица" - с.Горна Кремена (дълбочина 24 метра)
 • "Чуклата 167" - гара Черепиш (дълбочина 23 метра)
 • "Меча дупка 6" - с.Моравица (дълбочина 23 метра)
 • "Зелин дупка" - гара Черепиш (дълбочина 22 метра)
 • "Дупница 105" - гара Черепиш (дълбочина 22 метра)
 • "Коцовата пещера 122" - гара Черепиш (дълбочина 21 метра)
 • "Жабчето" - 168 гара Черепиш (дълбочина 21 метра)
 • "Езерото 2" - с.Старо село (дълбочина 20 метра)
 • "Рогачевата пещера 169" - гара Черепиш (дълбочина 20 метра)
 • "Цера" - с.Кален (дълбочина 20 метра)
 • "Диаклазата 150" - гара Черепиш (дълбочина 20 метра)
 • "Говедарника 21-22" - с.Царевец (дълбочина 20 метра)
 • "Тъмната дупка 15м" - с.Царевец (дълбочина 20 метра)
 • "Проходната 129" - гара Черепиш (дълбочина 19 метра)
 • "Иванова черква" - с.Горна Кремена (дълбочина 19 метра)
 • "Кристална" - гара Черепиш (дълбочина 19 метра)
 • "Многооката" - с.Лютиброд (дълбочина 10 метра)
 • "Шипката 170" - гара Черепиш (дълбочина 18 метра)
 • "Късата дупка" - с.Брусен (дълбочина 18 метра)
 • "Трънливата 139" - гара Черепиш (дълбочина 17 метра)
 • "Дупката на Голям Серивълк" - с.Кален (дълбочина 17 метра)
 • "Процепа 121" - гара Черепиш (дълбочина 17 метра)
 • "Балабана 188" - гара Черепиш (дълбочина 17 метра)
 • "Говедарника 25м" - с.Царевец (дълбочина 17 метра)
 • "Биярницата 36м" - с.Царевец (дълбочина 17 метра)
 • "Мечата дупка" - с.Очиндол (дълбочина 17 метра)
 • "Голямото гърмене" - с.Лютиброд (дълбочина 17 метра)
 • "Теснячето" - с.Лютиброд (дълбочина 17 метра)
 • "Дарандеец" - с.Старо село (дълбочина 16 метра)
 • "Смочето 164" - гара Черепиш (дълбочина 16 метра)
 • "Драгньова дупка" - с.Кален (дълбочина 16 метра)
 • "Миша дупка" - с.Върбешница (дълбочина 16 метра)
 • "Говедарника 26-27" - с.Царевец (дълбочина 16 метра)
 • "Вълчи език" - с.Царевец (дълбочина 16 метра)
 • "Говедарника 17" - с.Царевец (дълбочина 16 метра)
 • "Черницата" - с.Лютиброд (дълбочина 16 метра)
 • "Раздвоената" - с.Лютиброд (дълбочина 16 метра)
 • "Венеца" - с.Кален (дълбочина 15 метра)
 • "Проходница 124" - гара Черепиш (дълбочина 15 метра)
 • "Диаклазната цепка" - с.Горна Кремена (дълбочина 15 метра)
 • "Средния камик 06-07" - с.Царевец (дълбочина 15 метра)
 • "Средния камик 40м" - с.Царевец (дълбочина 15 метра)
 • "Керимица" - с.Царевец (дълбочина 15 метра)
 • "Мършата" - с.Типченица (дълбочина 15 метра)
 • "Меча дупка" - с.Лютиброд (дълбочина 15 метра)
 • "Алеко" - с.Зверино (дълбочина 14 метра)
 • "Ваклината дупка" - с.Зверино (дълбочина 14 метра)
 • "Чемериката 162" - гара Черепиш (дълбочина 14 метра)
 • "Драката 128" - гара Черепиш (дълбочина 14 метра)
 • "Кюнеца" - с.Лютидол (дълбочина 14 метра)
 • "Бучин трап 197" - гара Черепиш (дълбочина 14 метра)
 • "Чифте дупка" - гара Черепиш (дълбочина 14 метра)
 • "Гагова дупка" - с.Върбешница (дълбочина 14 метра)
 • "Средния камик 02" - с.Царевец (дълбочина 14 метра)
 • "Траверсчето" - гара Черепиш (дълбочина 14 метра)
 • "Траверсчето 175а" - с.Лютиброд (дълбочина 14 метра)
 • "Тунелчето" - с.Лютиброд (дълбочина 14 метра)
 • "Перушана" - с.Лютиброд (дълбочина 14 метра)
 • "Чоглавата" - гара Черепиш (дълбочина 13 метра)
 • "Кламбалото" - с.Лютидол (дълбочина 13 метра)
 • "Биволицата" - с.Лик, (дълбочина 13 метра)
 • "Прага" - с.Горна Кремена (дълбочина 13 метра)
 • "Говедарника 12" - с.Царевец (дълбочина 13 метра)
 • "Рибката" - с.Лютиброд (дълбочина 13 метра)
 • "Тривходната" - с.Лютиброд (дълбочина 13 метра)
 • "Мръмката" - с.Зверино (дълбочина 12 метра)
 • "Исток дупка" - с.Зверино (дълбочина 12 метра)
 • "Кладенчето" - с.Зверино (дълбочина 12 метра)
 • "Преслопа" - с.Зверино (дълбочина 12 метра)
 • "Рачова дупка" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Плъзнята 120" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Бабина дупка 129а" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Черничевата 189" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Пистолета" - с.Лютидол (дълбочина 12 метра)
 • "Лисина дупка 1" - с.Върбешница (дълбочина 12 метра)
 • "Биярниците" - с.Царевец (дълбочина 12 метра)
 • "Рогчето" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "У 20" - с.Лютиброд (дълбочина 12 метра)
 • "Ямата на ръба" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Подводница" - гара Черепиш (дълбочина 12 метра)
 • "Язовската дупка" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Въшкавеца 15" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Шабан дупка 115а" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Прозорчето" - с.Царевец (дълбочина 11 метра)
 • "Бълхарка" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Лисина дупка" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Цепката" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Късата" - гара Черепиш (дълбочина 11 метра)
 • "Коминчето" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Бълхарка" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Тръбата" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Табана" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Чардака" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Коптора" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Ес-ката" - с.Лютиброд (дълбочина 11 метра)
 • "Драутовата ямка" - с.Зверино (дълбочина 10 метра)
 • "Дупка на бай Иван академишки" - с.Зверино (дълбочина 10 метра)
 • "Враня дупка 155" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Разкопаната 175" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Яловата 112" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Божурица 119" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Куклата 195а" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Ниската дупка" - с.Горна Кремена (дълбочина 10 метра)
 • "Банина дупка" - с.Горна Кремена (дълбочина 10 метра)
 • "Тунела 199а" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Комина" - с.Кален (дълбочина 10 метра)
 • "Цепкулята" - с.Царевец (дълбочина 10 метра)
 • "Врътляка" - с.Царевец (дълбочина 10 метра)
 • "Драганова дупка 16м" - с.Царевец (дълбочина 10 метра)
 • "Говедарника 23-28" - с.Царевец (дълбочина 10 метра)
 • "Бозките" - гара Черепиш (дълбочина 10 метра)
 • "Козята пещера" - с.Лютиброд (дълбочина 10 метра)
 • "Орехова дупка" - с.Лютиброд (дълбочина 10 метра)
 • "Каптажа" - гара Черепиш
 • "Говедарника 14" - с.Царевец (дълбочина 9 метра)
 • "Средния камик 09" - с.Царевец (дълбочина 9 метра)
 • "Средния камик 11" - с.Царевец (дълбочина 9 метра)
 • "Бурсучина дупка" - с.Лютиброд (дълбочина 9 метра)
 • "Виметата" - с.Лютиброд (дълбочина 9 метра)
 • "Средния камик 10" - с.Царевец (дълбочина 8 метра)
 • "Ямката" - гара Черепиш (дълбочина 8 метра)
 • "Ямата на стагата" - гара Черепиш (дълбочина 7 метра)
 • "Говедарника 11" - с.Царевец (дълбочина 7 метра)
 • "Средния камик 14" - с.Царевец (дълбочина 7 метра)
 • "Средния камик 08" - с.Царевец (дълбочина 6 метра)
 • "Празното кречетало" - с.Зверино (дълбочина 5 метра)
 • "Говедарника 19" - с.Царевец (дълбочина 5 метра)
 • "Средния камик 15" - с.Царевец (дълбочина 5 метра)
 • "Средния камик 01" - с.Царевец (дълбочина 4 метра)
 • "Малкия трап" - с.Зверино
 • "Вървището 06" - с.Зверино
 • "Велинска яма" - с.Зверино
 • "Димитровска дупка" - с.Зверино
 • "Гарванска дупка" - с.Върбешница
 • "Шипката" - с.Зверино
 • "Карната 07" - с.Зверино
 • "Малката" - с.Зверино
 • "Драгийца" - с.Зверино
 • "Леската" - с.Зверино
 • "Оброчището" - с.Зверино
 • "Злата мъртвина" - с.Зверино
 • "Цепкуля" - с.Дърманци
 • "Стойнената дупка 198а" - гара Черепиш
 • "Заграде" - с.Лютиброд
 • "Бисерната" - с.Лютиброд
 • "Прехода" - с.Лютиброд
 • "Пепелянчето" - с.Лютиброд
 • "Дендритната" - с.Лютиброд
 • "Кулин камик" - с.Лютиброд
 • "Миризливка" - с.Лютиброд
 • "Улея" - с.Лютиброд
 • "Светлата двувходова" - с.Лютиброд
 • "Меандрото" - с.Лютиброд
 • "Кутело" - с.Лютиброд
 • "Пладнището" - с.Лютиброд
 • "Голямата ниша" - с.Лютиброд
 • "Провъртенка" - с.Лютиброд
 • "Стъпалката" - с.Лютиброд
 • "Липова дупка" - с.Лютиброд
 • "Лъжливата пещера" - с.Лютиброд
 • "Свирчовината" - с.Лютиброд
 • "Блокажната цепка" - с.Лютиброд
 • "Хайдушката дупка" - с.Лютиброд
 • "Триоката" - с.Лютиброд
 • "Дупката на Шишман кале" - с.Лютиброд
 • "Змията" - с.Лютиброд
 • "Мъртвицата" - с.Лютиброд
 • "Очите" - с.Лютиброд
 • "Балкончето" - с.Лютиброд
 • "Гърнето" - с.Лютиброд
 • "Коритата" - с.Лютиброд
 • "Зеведе" - с.Лютиброд
 • "Слона" - с.Лютиброд
 • "Кукичката" - с.Лютиброд
 • "Големия комин" - с.Лютиброд
 • "Коптора" - с.Лютиброд
 • "Раздвоената" - с.Лютиброд
 • "Полицата" - с.Лютиброд
 • "Орлово гнездо" - с.Лютиброд
 • "Речната" - с.Лютиброд
 • "Верандата" - с.Лютиброд
 • "Меча дупка" - с.Лютиброд
 • "Валога" - с.Синьо бърдо (дълбочина 310 метра)
 • "Чепина" - с.Синьо бърдо (дълбочина 268 метра)
 • "Кошарата" - с.Кунино (дълбочина 256 метра)
 • "Тотовска пропаст" - с.Кунино (дълбочина 245 метра)
 • "Шипочината" - с.Кунино (дълбочина 188 метра)
 • "Человеча дупка" - с.Кунино (дълбочина 185 метра)
 • "Самуилица 2" - с.Кунино (дълбочина 176 метра)
 • "Татаркинята" - с.Кунино (дълбочина 159 метра)
 • "Гълъбарника" - с.Кунино (дълбочина 152 метра)
 • "Цепката" - с.Синьо бърдо (дълбочина 152 метра)
 • "Камбанките" - с.Кунино (дълбочина 136 метра)
 • "Кулина дупка" - с.Кунино (дълбочина 127 метра)
 • "Змейовец" - с.Кунино (дълбочина 120 метра)
 • "Змейовеца" - с.Синьо бърдо (дълбочина 111 метра)
 • "Цедилото" - с.Кунино (дълбочина 108 метра)
 • "Славовица 8" - с.Кунино (дълбочина 108 метра)
 • "Маркова дупка" - с.Кунино (дълбочина 100 метра)
 • "Партизанската" - с.Кунино (дълбочина 98 метра)
 • "Въртопа" - с.Синьо бърдо (дълбочина 98 метра)
 • "Качулатата дупка" - с.Синьо бърдо (дълбочина 94 метра)
 • "Чобан дупка" - с.Кунино (дълбочина 92 метра)
 • "Воилица" - с.Синьо бърдо (дълбочина 89 метра)
 • "Партизанската пещера" - с.Кунино (дълбочина 81 метра)
 • "Шишкова дупка" - с.Камено поле (дълбочина 78 метра)
 • "Топлица" - с.Кунино (дълбочина 72 метра)
 • "Въртеник 30" - с.Камено поле (дълбочина 71 метра)
 • "Диаклазата" - с.Кунино (дълбочина 70 метра)
 • "Рудината пещера" - с.Кунино (дълбочина 70 метра)
 • "Старата мъртвина" - с.Кунино (дълбочина 69 метра)
 • "Соколарската цепка" - с.Синьо бърдо (дълбочина 68 метра)
 • "Петицата" - с.Кунино (дълбочина 66 метра)
 • "Черешов въртоп" - с.Камено поле (дълбочина 64 метра)
 • "Имелин" - с.Камено поле (дълбочина 64 метра)
 • "Калница" - с.Камено поле (дълбочина 61 метра)
 • "Веселата" - с.Кунино (дълбочина 61 метра)
 • "Кънчова дупка 2" - с.Кунино (дълбочина 60 метра)
 • "Койчова дупка" - с.Кунино (дълбочина 59 метра)
 • "Иманярската пещера" - с.Синьо бърдо (дълбочина 59 метра)
 • "Водницата" - с.Кунино (дълбочина 58 метра)
 • "Горната тръница" - с.Камено поле (дълбочина 58 метра)
 • "Седемдесет и двата попа" - с.Кунино (дълбочина 56 метра)
 • "Рогачеви въртоп" - с.Синьо бърдо (дълбочина 54 метра)
 • "Челяшката дупка" - с.Кунино (дълбочина 54 метра)
 • "Мъртвината" - с.Кунино (дълбочина 53 метра)
 • "Дренака" - с.Кунино (дълбочина 50 метра)
 • "Мечата дупка 74" - с.Синьо бърдо (дълбочина 48 метра)
 • "Златаришката" - с.Синьо бърдо (дълбочина 47 метра)
 • "Провъртенката" - с.Кунино (дълбочина 47 метра)
 • "Гложава яма" - с.Кунино (дълбочина 43 метра)
 • "Цепкуля 27" - с.Камено поле (дълбочина 43 метра)
 • "Тръпката" - с.Кунино (дълбочина 43 метра)
 • "Ухловица" - с.Кунино (дълбочина 43 метра)
 • "Черешов въртоп" - с.Кунино (дълбочина 41 метра)
 • "Заредата" - с.Кунино (дълбочина 41 метра)
 • "Цепкулята" - с.Кунино (дълбочина 40 метра)
 • "Горни Дренец" - с.Кунино (дълбочина 39 метра)
 • "Царевичака" - с.Кунино (дълбочина 39 метра)
 • "Кънчова дупка 1" - с.Кунино (дълбочина 38 метра)
 • "Липака" - с.Курново (дълбочина 37 метра)
 • "Мартиница 3" - с.Камено поле (дълбочина 37 метра)
 • "Чучура 16" - с.Камено поле (дълбочина 37 метра)
 • "Лабиринта" - с.Кунино (дълбочина 37 метра)
 • "Гергевица" - с.Кунино (дълбочина 35 метра)
 • "Прокара" - с.Кунино (дълбочина 35 метра)
 • "Мишеловския въртоп" - с.Кунино (дълбочина 34 метра)
 • "Кумова дупка 21" - с.Камено поле (дълбочина 33 метра)
 • "Римската пещера" - с.Струпец (дълбочина 33 метра)
 • "Конски дупки" - с.Камено поле (дълбочина 32 метра)
 • "Пакова въртоп" - с.Камено поле (дълбочина 32 метра)
 • "Кошарата 33" - с.Камено поле (дълбочина 32 метра)
 • "Воилица 297" - с.Кунино (дълбочина 32 метра)
 • "Смока" - с.Кунино (дълбочина 31 метра)
 • "Фурната" - с.Кунино (дълбочина 31 метра)
 • "Боеви пропасти 1" - с.Камено поле (дълбочина 30 метра)
 • "Кривина дупка" - с.Камено поле (дълбочина 30 метра)
 • "Сида" - с.Кунино (дълбочина 30 метра)
 • "Въртен камик" - с.Кунино (дълбочина 30 метра)
 • "Лечеви въртопи" - с.Камено поле (дълбочина 30 метра)
 • "Светлика" - с.Кунино (дълбочина 29 метра)
 • "Самуилица 1" - с.Кунино (дълбочина 29 метра)
 • "Бръшляна" - с.Кунино (дълбочина 29 метра)
 • "Троевходица" - с.Струпец (дълбочина 29 метра)
 • "Кленовитата дупка" - с.Кунино (дълбочина 29 метра)
 • "Скакалото" - с.Кунино (дълбочина 28 метра)
 • "Попови дупки 20" - с.Камено поле (дълбочина 28 метра)
 • "Проходница" - с.Кунино (дълбочина 28 метра)
 • "Голямото дупче" - с.Кунино (дълбочина 27 метра)
 • "Чухала" - с.Кунино (дълбочина 27 метра)
 • "Пълза 5а" - с.Камено поле (дълбочина 26 метра)
 • "Препуста" - с.Кунино (дълбочина 26 метра)
 • "Кривото тесняче" - с.Кунино (дълбочина 25 метра)
 • "Скорпиона" - с.Синьо бърдо (дълбочина 25 метра)
 • "Кралева воденица 06" - с.Камено поле (дълбочина 25 метра)
 • "Самородния мост 04" - с.Камено поле (дълбочина 25 метра) "Дребосъка" - с.Кунино (дълбочина 25 метра)
 • "Кралева дупка" - с.Камено поле (дълбочина 25 метра)
 • "Темел дупка" - с.Камено поле (дълбочина 25 метра)
 • "Зореница" - с.Кунино (дълбочина 24 метра)
 • "Малката бара" - с.Камено поле (дълбочина 24 метра)
 • "Барабанчето" - с.Долна Бешовица (дълбочина 24 метра)
 • "Подмола 31" - с.Камено поле (дълбочина 24 метра)
 • "Сврача дупка" - с.Кунино (дълбочина 24 метра)
 • "Чергарската дупка 308" - с.Кунино (дълбочина 24 метра)
 • "Ружа дупка" - с.Синьо бърдо (дълбочина 24 метра)
 • "Долни провод" - с.Кунино (дълбочина 23 метра)
 • "Раздолна дупка" - с.Камено поле (дълбочина 23 метра)
 • "Кочовски въртоп" - с.Кунино (дълбочина 23 метра)
 • "Зъвни дупка" - с.Кунино (дълбочина 22 метра)
 • "Фурната" - с.Камено поле (дълбочина 21 метра)
 • "Засеката" - с.Кунино (дълбочина 21 метра)
 • "Параклиса" - с.Синьо бърдо (дълбочина 21 метра)
 • "Гяволица 1" - с.Камено поле (дълбочина 20 метра)
 • "Вървището" - с.Камено поле (дълбочина 20 метра)
 • "Манговото дупче" - с.Кунино (дълбочина 20 метра)
 • "Граньова дупка" - с.Кунино (дълбочина 20 метра)
 • "Провиралото" - с.Кунино (дълбочина 19 метра)
 • "Свиня дупка" - с.Кунино (дълбочина 19 метра)
 • "Драганка" - с.Кунино (дълбочина 19 метра)
 • "Бенчовската яма" - с.Кунино (дълбочина 19 метра)
 • "Кремъчната пещера" - с.Струпец (дълбочина 19 метра)
 • "Варовитец" - с.Кунино (дълбочина 19 метра)
 • "Лечеви въртопи" - с.Камено поле (дълбочина 18 метра)
 • "Гугова дупка 5" - с.Камено поле (дълбочина 18 метра)
 • "Халката" - с.Кунино (дълбочина 18 метра)
 • "Пукалец 08" - с.Камено поле (дълбочина 18 метра)
 • "Въгрен 23" - с.Камено поле (дълбочина 17 метра)
 • "Кралева пропаст 01" - с.Камено поле (дълбочина 17 метра)
 • "Зла дупка" - с.Кунино (дълбочина 17 метра)
 • "Пробой дупка 31а" - с.Камено поле (дълбочина 17 метра) "Кошерището" - с.Кунино (дълбочина 17 метра)
 • "Совата" - с.Камено поле (дълбочина 17 метра)
 • "Под пещ" - с.Струпец (дълбочина 17 метра)
 • "Церовата пещера" - с.Кунино (дълбочина 17 метра)
 • "Дренеца" - с.Кунино (дълбочина 16 метра)
 • "Дупката в Нинова страна" - с.Камено поле (дълбочина 16 метра)
 • "Кошерището 32" - с.Камено поле (дълбочина 16 метра)
 • "Дяволската воденица" - с.Кунино (дълбочина 16 метра)
 • "Райковец" - с.Синьо бърдо (дълбочина 16 метра)
 • "Мартиница 4" - с.Камено поле (дълбочина 15 метра)
 • "Кучешката 2" - с.Камено поле (дълбочина 15 метра)
 • "Малък Целгов 11" - с.Камено поле (дълбочина 15 метра)
 • "Ярещарника" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Хърчене" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Ярема" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Купена" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Драшаница" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Тържишката пещера" - с.Кунино (дълбочина 15 метра)
 • "Проходница" - с.Камено поле (дълбочина 14 метра)
 • "Голямата ниша" - с.Кунино (дълбочина 14 метра)
 • "Заслончето" - с.Кунино (дълбочина 14 метра)
 • "Могелана" - с.Кунино (дълбочина 14 метра)
 • "Чаталестата пещера" - с.Синьо бърдо (дълбочина 13 метра)
 • "Триъгълната проходка" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Клюсата" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Дълбоката дупка" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Пясъчната пещера" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Тунелчето" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Петльова дупка" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Цаклина дупка" - с.Кунино (дълбочина 13 метра)
 • "Просеката" - с.Камено поле (дълбочина 13 метра)
 • "Брястовец" - с.Синьо бърдо (дълбочина 12 метра)
 • "Кучешката 1" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Неговската дупка" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Просечената скала 15" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Тайника 38" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Малката пълза 5а" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Козлето" - с.Кунино (дълбочина 12 метра)
 • "Патешката дупка" - с.Кунино (дълбочина 12 метра)
 • "Пясъчница" - с.Радовене (дълбочина 12 метра)
 • "Малката провъртенка" - с.Кунино (дълбочина 12 метра)
 • "Наговската" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Терасата" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Глинестата" - с.Камено поле (дълбочина 12 метра)
 • "Пясъчница" - с.Радовене (дълбочина 12 метра)
 • "Водната дупка" - с.Камено поле (дълбочина 11 метра)
 • "Андрова дупка" - с.Кунино (дълбочина 11 метра)
 • "Малката Гяволица 25" - с.Камено поле (дълбочина 11 метра)
 • "Цепката" - с.Кунино (дълбочина 11 метра)
 • "Герека" - с.Кунино (дълбочина 11 метра)
 • "Драганова дупка 1" - с.Кунино (дълбочина 11 метра)
 • "Манастирската пещера 75" - с.Синьо бърдо (дълбочина 11 метра)
 • "Здравчина дупка" - с.Кунино (дълбочина 11 метра)
 • "Дяволското езеро" - с.Камено поле (дълбочина 11 метра)
 • "Тръницата" - с.Камено поле (дълбочина 11 метра)
 • "Духлото" - с.Камено поле (дълбочина 11 метра)
 • "Белчанова дупка" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Малкия Въгрен ІІ – 22" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Лисичарника 8" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Нинова дупка" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Галица дупка" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Вълчата яма" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Венетица" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Язовската дупка" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Овчата ниша" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Варията" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Млаките" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Кемера" - с.Кунино (дълбочина 10 метра)
 • "Мончовица 72" - с.Синьо бърдо (дълбочина 10 метра)
 • "Лиса дупка" - с.Синьо бърдо (дълбочина 10 метра)
 • "Пукалец 05" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Кърлежа" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Целгова дупка" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Прагчето" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Малката терзийска" - с.Камено поле (дълбочина 10 метра)
 • "Кукувичи валог" - с.Кунино (дълбочина 9 метра)
 • "Прохода" - с.Кунино (дълбочина 9 метра)
 • "Малкото пропадало" - с.Кунино (дълбочина 7 метра)
 • "Надарица" - с.Кунино
 • "Станкова дупка" - с.Кунино
 • "Бурова трап" - с.Камено поле
 • "Дупчето" - с.Кунино
 • "Бързополската яма" - с.Камено поле
 • "Разкопаната" - с.Кунино
 • "Близнаците" - с.Кунино
 • "Черницата" - с.Кунино
 • "Могилата" - с.Кунино
 • "Лисунгера" - с.Кунино
 • "Манастирската 4" - с.Кунино
 • "Ямата" - с.Струпец
 • "Купола" - с.Кунино
 • "Плиската" - с.Кунино
 • "Гръстената цепка" - с.Синьо бърдо
 • "Каптажа" - с.Синьо бърдо

3. Скални образувания

 • Ритлите – с. Лютиброд

4. Водопади

 • "Шопката" – с. Паволче
 • "Скакля" – гр. Враца

5. Местности

 • "Аира" – с. Търнак
 • Проход "Вратцата" – гр. Враца

V. История:

1. Паметници

 • "Къщата на Т. Ненов" – с.Селановци
 • Паметника на Христо Ботев и неговата чета – гр.Козлодуй (НТО)

2. Крепости

 • Крепост "Вариана" – с.Лесковец
 • Крепост "Усоето" – с.Лютидол
 • Kрепост „Виноград" (Градище) – с.Струпец

6. Посетете: