bgenrufrdespcsdaetelesgaithumtplskrofilvltnlptslsv
Горд съм че съм БългаринМила Родино
Седемте чудеса на България
Мила Родино, ти си земен рай, твойта хубост, твойта прелест, ах те нямат край...
Побит камък
Побитите камъни са скални образувания, разположени от двете страни на пътя за Варна-София около селата Слънчево, Баново, Страшимирово и квартал Повеляново на Девня. Те се нареждат сред редките причудливи феномени на планетата. Разпределени са на големи или малки групи на площ от 70 км². Представляват каменни колони с различна височина — от 5 до 7 метра, дебелина — от 0,3 до 3 метра и различно сечение. Изглеждат като побити в пясъка от неведома сила и оттам идва името им. Колоните са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък. Някои от тях са разположени на етажи с обща височина от 5 метра.
Общ изгледОбщ изгледОбщ изгледОбщ изгледПлодородиетоВойникътМалкият тронСамотникът
Общ изглед
N 114
Общ изглед

Фотограф: Красимир Стефанов

Общ изглед

*Авторските права на изображението са защитени под условията на Закон за авторското право и сродните му права

За произхода им има много хипотези, които могат да се обединят главно в 2 групи — за органичния и неорганичния им произход. Първите са свързани с кораловите организми и други. Според вторите произходът им се обяснява с призматичното изветряване на скалите или с образуването на пясъчно-варовикови конкреции и др. За да бъдат опазени, през 1937 са обявени за природна забележителност.
Online източници:
Сайтът на Варна
www.moreto.net
Изказваме специална благодарност на Красимир Стефанов за предоставените материали.